Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao năm học 2017-2018, cô và trẻ trường mầm non Phú Thịnh đã tham gia vào Hội Khỏe Măng Non do thị xã Sơn tây tổ chức. Với sự cố gắng và nhiệt ...