Trong tháng 2 năm học 2018 vừa qua, trường MN Phú Thịnh phối hợp cùng công ti Hon Da Dung Vượng thị xã Sơn Tây tổ chức buổi tập huấn về an toàn giao thông và triển khai chương trình "An toàn giao ...